Play Poker | Free Download
APPT

5 sezon APPT oferuje wysokie nagrody w turniejach na żywo w Australii, Nowej Zelandii, Makao i na Filipinach.

» Pobierz i zagraj

Asia Pacific Poker Tour – Regulamin

 1. Poniżej znajduje się regulamin „PokerStars Asia Pacific Poker Tour (APPT)”, obejmującego turnieje („Turnieje”) organizowane przez operatora („PokerStars”) strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pokerstars.eu („Strona”). Twoje uczestnictwo w tych turniejach uważa się za akceptację w pełni niniejszego regulaminu.
 2. Za pośrednictwem satelitów PokerStars możesz zakwalifikować się do poszczególnych turniejów PokerStars Asia Pacific Poker Tour.
 3. Asia Pacific Poker Tour zastrzega sobie prawo do dodawania kolejnych turniejów oraz do zmian harmonogramu.
 4. Aby móc uczestniczyć w satelitach lub w którymkolwiek z Turniejów, uczestnicy muszą mieć skończone 18 lat lub być pełnoletni według prawa obowiązującego w ich jurysdykcji (którykolwiek wiek jest wyższy). Ponadto, uczestnicy muszą upewnić się, że są w wieku uprawniającym do wstępu do kasyna, w którym rozgrywany będzie Turniej, do którego się zakwalifikują (wiek ten może się różnić w zależności od turnieju). Od wszystkich graczy będzie wymagać się przedstawienia dowodu pełnoletności (paszportu lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem). Każdy gracz, który nie spełni tego wymogu zostanie zdyskwalifikowany z udziału w każdym z Turniejów i nie otrzyma żadnego zwrotu pieniędzy.
 5. 5. Poprzez uczestnictwo w satelicie każdego rodzaju na PokerStars lub w którymkolwiek z Turniejów, wyrażasz zgodę na użycie przez PokerStars prawa do wykorzystania Twojego nazwiska, wizerunku i głosu w kampaniach promocyjnych i marketingowych w dowolnych mediach bez wynagrodzenia oraz wyraźnie zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec PokerStars w tym względzie.
 6. Ponadto, wyrażasz zgodę na pomoc w promowaniu PokerStars i występowanie jako rzecznik PokerStars podczas i po turniejach, włączając w to, ale nie ograniczając do, spotkania z prasą i uczestnictwo w innych wydarzeniach organizowanych przez PokerStars.
 7. Jeżeli zakwalifikujesz się do Turnieju na Stronie i dojdziesz do finałowego stołu Turnieju, PokerStars wymaga, abyś podczas rozgrywki przy stole finałowym grał w strojach z logo PokerStars. Niniejszym wyrażasz na to zgodę. Wszyscy gracze, którzy zakwalifikowali się do turnieju za pośrednictwem turniejów z wpisowym wyrażonym w Frequent Player Points, Turniejów Tabeli Liderów lub innych satelitów nie za gotówkę na Stronie, lub opłacili wejściówkę przy użyciu T$ lub FPPs, muszą grać wyłącznie w strojach z logo PokerStars przez cały Turniej. 
 8. Wszystkie turnieje APPT są regulowane przez Asia Pacific Poker Tour. Przyjmujesz do wiadomości oraz wyrażasz zgodę na to, że Asia Pacific Poker Tour wymaga od wszystkich graczy biorących udział w APPT podpisania zrzeczenia się praw przed rozpoczęciem każdego Turnieju, które obejmuje zgodę na filmowanie oraz pokazywanie Twojego udziału w Turnieju APPT. Umowa dotycząca Asia Pacific Poker Tour (która od czasu do czasu może być modyfikowana) jest dostępna do wglądu: Aby przed turniejem uzyskać wgląd w treść umowy, wyślij email w tej sprawie na adres appt@pokerstars.eu.
 9. Pierwszy pakiet turniejowy wygrany w Serwisie w Satelicie lub w jakikolwiek inny sposób jest nieprzekazywalny i niewymienialny, a zatem nie można za nią otrzymać ekwiwalentu w gotówce ani w żadnej innej formie. Wygrany pakiet trzeba osobiście wykorzystać, w innym razie wejściówka przepada. W razie wygrania kolejnych pakietów nie można ich sprzedać ani przekazać. W takim wypadku na konto uczestnika na PokerStars zostanie przekazana równowartość pakietu: wejściówki/zakwaterowania oraz puli gotówki na wydatki/podróż w formie pieniędzy turniejowych (T-Money). Niezależnie od powyższych postanowień, w razie wygrania dodatkowego pakietu o łącznej wartości wyższej niż wartość pierwszego pakietu, jego zdobywca będzie zobowiązany do wykorzystania bardziej wartościowego pakietu pod groźbą jego utraty w razie niewykorzystania, a równowartość pakietu tańszego zostanie przekazana na jego konto PokerStars zgodnie z określonymi warunkami.
 10. Jeśli wygrasz satelitę wstępnego APPT, dającego miejsce w kolejnym satelicie (a nie w turnieju APPT), możesz wyrejestrować się z satelity dodatkowego i otrzymasz T$ równe wysokości wpisowego do tego satelity. Możesz wykorzystać te T$ do wpisania się do satelity do jakiegokolwiek turnieju APPT.
 11. Bilety APPT Steps są ważne tylko na udział w turniejach APPT Steps. Bilety APPT Steps nie mogą zostać przekazane innym graczom.
  Bilety APPT Steps nie mogą zostać wymienione na gotówkę ani nie mają żadnej innej wartości.
 12. Gracze o statusie VIP PlatinumStar lub Supernova mogę bezpośrednio zakupić wejściówkę do Turnieju APPT przy użyciu T$, z zastrzeżeniem ich dostępności. Aby uzyskać więcej szczegółów, wyślij email w tej sprawie na adres appt@pokerstars.eu.
 13. Grając w satelicie, potwierdzasz, że Twoje nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz numer(y) telefonu przypisane do Twojego konta PokerStars są prawidłowe i wyrażasz zgodę na to, że osoba, której nazwisko widnieje na jakimkolwiek koncie PokerStars, która wygrywa pakiet,  będzie uważana za osobę, która grała w i wygrała satelitę i ta osoba musi wziąć udział i grać w Turnieju. Każda próba podjęta przez gracza mająca na celu zmianę lub skopiowanie ich konta PokerStars, aby zostać uprawnionym do udziału w Turnieju, spowoduje przepadek każdej wygranej nagrody i może spowodować zamknięcie konta PokerStars takiego gracza. W razie sporu dotyczącego prawa uczestnictwa, wszelkich kwestii dotyczących przyznawania nagród oraz regulaminu Turnieju, ostateczna decyzja będzie należała do kierownictwa PokerStars, będzie ona wiążąca i niepodlegająca odwołaniu lub apelacji ze strony uczestnika lub jakiejkolwiek strony trzeciej. 
 14. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu, jakikolwiek zwycięski uczestnik nie odbierze części nagrody w czasie wskazanym przez PokerStars, będzie uważać się, że taki zwycięski uczestnik zrzekł się swojego prawa do takiej nagrody a PokerStars nie ma żadnego obowiązku do zapewnienia jakiejkolwiek rekompensaty takiemu zwycięskiemu uczestnikowi. 
 15. Przed wzięciem udziału w którymkolwiek z Turniejów, będziesz musiał podpisać papierową wersję niniejszego Regulaminu. Niespełnienie tego obowiązku będzie oznaczać dyskwalifikację z udziału w Turnieju bez zwrotu kosztów lub rekompensaty. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego jakichkolwiek warunków któregokolwiek satelity do turnieju Asia Pacific Poker Tour, decyzja kierownictwa PokerStars będzie ostateczna.
 16. Pracownicy oraz krewni pracowników PokerStars oraz jakichkolwiek podmiotów związanych z PokerStars nie są uprawnieni do wzięcia udziału w jakimkolwiek satelicie lub turnieju. Do celów powyższego, wyrażenie ‘krewny’ oznacza małżonka, partnera, rodzica, dziecko lub rodzeństwo.
 17. Podczas Turnieju, stosowane będą surowe przepisy dotyczące zachowania graczy. Mogą one obejmować kary, do dyskwalifikacji włącznie, za wulgarne słowa; obrazę krupierów, graczy lub innych osób podczas Turnieju; lub jakiekolwiek inne zachowanie uznane przez PokerStars, wedle jego własnego uznania, za szkodliwe dla przebiegu Turnieju.
 18. Poprzez uczestnictwo w satelicie lub turnieju, każdy uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie, wyłączenie oraz pozbawienie odpowiedzialności PokerStars, ich przedstawicieli prawnych, pracowników oddziałów, filii, agencji oraz ich kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, od wszelkich szkód, włączając w to obrażenia fizyczne poniesione lub odniesione w związku z przyjęciem którejkolwiek z nagród.
 19. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego regulaminu według własnego uznania, włączając w to anulowanie, zmianę lub zawieszenie turnieju lub satelity, jeżeli, według własnego uznania, PokerStars uzna, że satelita lub turniej nie może zostać przeprowadzona zgodnie z planem.
 20. Wszyscy gracze uczestniczący w satelicie muszą przestrzegać wszystkich warunków świadczenia usługi PokerStars wymienionych pod adresem http://www.pokerstars.pl/poker/room/tos/, oraz ogólnego regulaminu turniejów PokerStars znajdującego się pod adresem http://www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/. Te warunki i regulaminy oraz kwestie odnoszące się do ninijeszego Regulaminu są regulowane przez, oraz interpretowane zgodnie z przepisami obowiązującymi na Malcie i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

Powrót na stronę główną APPT.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM?POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Turnieje online

Tournaments

PokerStars organizuje najlepsze internetowe turnieje. Więcej gier, wyższe nagrody!