Play Poker | Free Download

Interactive Gaming Council

PokerStars jest dumnym członkiem organizacji Interactive Gaming Council.

Interactive Gaming Council jest organizacją not-profit, założoną w Stanach Zjednoczonych w 1996 roku, a następnie w marcu 2000 roku, przeniesioną do Vancouver w Kanadzie.

Organizacja utworzona została jako forum wymiany informacji i poruszania wspólnych kwestii, dotyczących globalnej branży interaktywnego hazardu i w celu ustanowienia sprawiedliwych i odpowiedzialnych, wytycznych handlowych i praktyk mających na celu wzmocnienie przekonania klientów do produktów i usług interaktywnego hazardu. Organizacja ma również na celu działanie w roli rzecznika branży interaktywnego hazardu.

Od momentu jej utworzenia, ilość członków organizacji IGC znacząco wzrosła. Z czasem zwróciła uwagę największych firm na runku interaktywnego hazardu, którzy również stali się członkami organizacji.

Organizacja IGC może pochwalić się członkostwem firm ze Stanów Zjednoczonych, Afryki Południowej, Wielkiej Brytanii, Izraela, Kanady, Karaibów, Australii, Danii oraz Szwecji. IGC, dzięki swoim wysokim standardom, zbudowała reputację rzetelności, uczciwości oraz wiarygodności interaktywnych usług hazardowych.

Jako członek organizacji IGC, serwis PokerStars przyrzeka stosować się do surowych kryteriów ustanowionych przez IGC.

Zgoda: Członkowie organizacji IGC będą stosować się do odpowiednich przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jurysdykcji, w której prowadzą działalność oraz powinni posiadać wymagane licencje danej jurysdykcji, aby zgodnie z prawem prowadzić tam działalność.

Uczciwość i Odpowiedzialność: Członkowie organizacji IGC wyrażają zgodę na zapewnienie wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że ich systemy, algorytmy i działalność funkcjonuje w sposób przedstawiony klientowi.

Ochrona prywatności: Członkowie organizacji IGC zaprojektują i będą obsługiwać swoje systemy w sposób zapewniający poufność i ochronę prywatności swoich klientów.

Prawda w reklamach: Członkowie organizacji IGC będą prawdomówni we wszelkich działaniach promocyjnych i będą podawać jedynie prawdziwe informacje dotyczące prowadzonej działalności.

Ścieżki audytu: W celu zapewnienia ścieżek audytu i pełnej odpowiedzialności, członkowie organizacji IGC zachowają wszelkie, szczegółowe ślady przeprowadzonych transakcji, zgodnie z zasadami GAAP (Generally Accepted Accounting Practices), które zostaną zarchiwizowane i dostępne będą do rewizji przez upoważnione osoby, zgodnie z warunkami posiadanej licencji.

Rozwiązywanie sporów: W celu rozwiązania sporów, członkowie organizacji IGC powinni podporządkować się organom danej jurysdykcji lub innemu niezależnemu organowi rozwiązującemu spory.

Ograniczenie dostępu nieletnich: Członkowie organizacji IGC muszą stosować środki kontroli, w celu zabezpieczenia dostępu do systemu przed osobami nieletnimi i nie mogą zatrudniać osób nieletnich. W ramach środków kontroli, wymagane jest potwierdzenie pełnoletniości przez klientów, zgodnie z prawem w danej jurysdykcji. Członkowie organizacji IGC muszą stosować uzasadnione środki potwierdzające informacje na temat pełnoletniości klientów, w tym, lecz nie ograniczając się do wykorzystania usługi weryfikacji danych osobowych.

Kontrola problemów z hazardem: Członkowie organizacji IGC będą promować odpowiedzialne granie i kiedy będzie to stosowne, wprowadzą procedury, mające na celu identyfikację i ograniczenie problemów z hazardem.

Przetwarzanie transakcji: Członkowie organizacji IGC będą przetwarzać transakcje bankowe i finansowe, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami międzynarodowych instytucji bankowych.

Wypłata nagród: Członkowie organizacji IGC musza zapewnić wymagane środki finansowe w celu wypłaty wszelkich należności. Wysokość kapitału pracującego musi być adekwatna do przeprowadzanych aktualnie operacji finansowych. Członkowie organizacji IGC będą realizować wygrane i wypłaty z konta bezzwłocznie i na żądanie, chyba że nastąpiło podejrzenie oszustwa lub gdy toczy się spór o wygrane lub stan konta.

Społeczna odpowiedzialność: Aby móc funkcjonować w przemyśle hazardowym, członkowie organizacji IGC, w każdym momencie muszą działać uczciwie, szczerze, etycznie i odpowiedzialnie oraz nie mogą pośrednio lub bezpośrednio, podejmować działań, które są sprzeczne z interesem całej branży lub, które nie zgodnie z prawem szkodzą innym członkom organizacji.

Informacja dla członków: Członkowie organizacji IGC wyrażają zgodę na to, że IGC będzie przeprowadzać kontrole przestrzegania przez członków wyżej wymienionych kryteriów, zgodnie z postanowieniami Zarządu IGC.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Interactive Gaming Council

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.


Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.