Italian Poker Tour - Regulamin

 1. Dzięki satelitom PokerStars Italian Poker Tour możesz zakwalifikować się do turniejów 3 sezonu IPT.
 2. Italian Poker Tour zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym harmonogramie.
 3. Satelity do głównego turnieju oraz gry w ramach samego turnieju głównego rozgrywane będą w odmianie No Limit Hold’em.
 4. Aby brać udział w kwalifikacjach lub turniejach docelowych, gracze muszą mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni w świetle ustawodawstwa własnego kraju (obowiązuje wyższy pułap wiekowy). Wszyscy gracze będą zobowiązani do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich wiek (paszport lub inny ważny dokument za zdjęciem). W razie braku takiego dowodu gracze zostaną zdyskwalifikowani i nie będą mogli wziąć udziału w grze, a żadne zwroty pieniędzy nie będą im przysługiwały.
 5. Poprzez udział w dowolnego rodzaju turniejach kwalifikacyjnych na PokerStars lub w którymś z turniejów docelowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez PokerStars Twojego imienia, nazwiska i wizerunku do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgadzasz się również dopomóc w promowaniu PokerStars i występowanie w charakterze jego rzecznika w trakcie Imprez oraz po ich zakończeniu, w tym – choć nie wyłącznie – podczas spotkań z przedstawicielami prasy oraz  poprzez udział w innych turniejach organizowanych przez PokerStars.
 6. Jeśli wygrasz udział w Imprezie poprzez grę w naszym Serwisie i zakwalifikujesz się do gry przy stole finałowym, jesteś zobowiązany do noszenia podczas gry przy tym stole ubrań z logo PokerStars. Niniejszym zobowiązujesz się do zastosowania się do tych zaleceń. Wszyscy gracze, którzy zdobędą wejściówkę w naszym Serwisie w satelitach za punkty FPP (Frequent Player Point), dzięki pozycji w rankingu TLB (Tournament Leader Board) lub dzięki innym rodzajom kwalifikacji niż satelity za pieniądze lub wykupią ją za T-Money bądź punkty FPP, będą zobowiązani do noszenia wyłącznie ubrań z logo PokerStars przez cały czas trwania Imprezy.
 7. Wszystkie turnieje IPT podlegają pod Italian Poker Tour. Gracze przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Italian Poker Tour wymaga od wszystkich uczestników turniejów IPT przed przystąpieniem do gry w każdym z turniejów podpisania formularza, który zawiera zgodę na filmowanie i transmitowanie ich udziału w Imprezie IPT.
 8. Pierwszy pakiet turniejowy na IPT, który wygrywasz w naszym Serwisie, niezależnie od tego, czy poprzez satelitę za pieniądze, czy w jakikolwiek inny sposób, jest nieprzekazywalny i niewymienialny, a zatem nie można za niego otrzymać ekwiwalentu w gotówce, ani innych dóbr. Jeśli wygrasz wejściówkę, musisz osobiście zagrać w danym turnieju lub wpisowe przepadnie. Jeśli wygrasz kolejne pakiety, nie będziesz mógł ich odsprzedać, ani komuś przekazać; Twoje konto PokerStars zostanie zasilone odpowiednią kwotą T-Money równą wartości wpisowego/kosztów oraz kwotą pieniędzy przeznaczonych na pokrycie dodatkowych kosztów wyjazdu.
 9. Jeżeli wygrasz wstępny turniej-satelitę IPT, który daje możliwość udziału w turnieju kwalifikacyjnym wyższego stopnia (nie wejściówkę do samego turnieju IPT), możesz wyrejestrować się z satelity, a otrzymasz odpowiednią kwotę T-Money równą wartości wpisowego do tego turnieju. T-Money możesz wykorzystać do wykupienia wejściówki do dowolnego turnieju kwalifikującego do IPT. 
 10. Bilety turniejowe typu Step mogą zostać wykorzystane wyłącznie w systemie kwalifikacji Step i nie podlegają wymianie, ani nie można ich przekazywać innym graczom. Gracze muszą osobiście wykorzystać pierwszą wejściówkę do turniejów na żywo wygraną w kwalifikacjach typu Step.
 11. Gracz o statusie VIP Platinum Star lub SuperNova mogą wykupić bezpośrednią wejściówkę do turnieju z serii IPT, płacąc T-Money. Opcja ta zależy od aktualnej dostępności pakietów. Więcej informacji znajduje się na stronie www.pokerstars.pl/ipt/faq/.
 12. Poprzez udział w Satelicie potwierdzasz, że imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania oraz numer(y) telefonu podane na Twoim koncie PokerStars są aktualne i prawdziwe, oraz potwierdzasz, że osoba, której dane znajdują się na tym koncie i która wygrała pakiet, jest faktycznie osobą, która grała w satelicie, i ta właśnie osoba weźmie udział w Imprezie. Jakakolwiek próba zmiany konta lub otwierania kolejnych kont PokerStars dla tej samej osoby w celu wzięcia udziału w Turnieju będzie skutkować utratą wygranych nagród i zamknięciem kont. W przypadku sporów odnośnie praw uczestnictwa, wszelkich spraw zawiązanych z przyznawaniem nagród lub regulaminu Imprezy ostateczna decyzja będzie leżała po stronie kierownictwa PokerStars. Będzie ona wiążąca i nie będzie podlegała rewizji lub odwołaniu przez uczestnika ani osoby trzecie.
 13. W przypadku gdy z jakiegokolwiek powodu uczestnik nie odbierze części swojej nagrody w terminie określonym przez PokerStars, zwycięzca taki utraci swoje prawa do roszczeń w tym zakresie, a PokerStars nie będzie mieć obowiązku zrekompensowania uczestnikowi tych nagród w jakikolwiek sposób.
 14. Przed przystąpieniem do gry w dowolnym turnieju Imprezy będziesz zobowiązany do podpisania papierowej wersji niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy gracz nie zastosuje się do tego wymogu, spowoduje to jego dyskwalifikację z turniejów Imprezy bez zwrotu kosztów lub odszkodowania. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących wszelkich postanowień regulaminu któregokolwiek z turniejów kwalifikacyjnych do Italian Poker Tour decyzja kierownictwa PokerStars będzie ostateczna.
 15. Przez udział w Satelitach lub Turniejach docelowych każdy z uczestników wyraża zgodę na całkowite i ostatecznie zwolnienie PokerStars, jego przedstawicieli prawnych, powiazane podmioty, filie, agencje i ich urzędników, dyrektorow, pracowników i agentow od odpowiedzialności i zrzeczenie się wszelkich roszczeń związanych ze szkodami spowodowanym przez udział w Imprezie, w tym uszkodzeniami ciała spowodowanymi przez przyjęcie jakichkolwiek nagród.
 16. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszego regulaminu według własnego uznania, włączając w to anulowanie, zmianę lub zawieszenie turnieju lub satelity, jeżeli, według własnej oceny, PokerStars uzna, że satelita lub turniej nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem.
 17. Wszyscy gracze biorący udział w Satelitach  muszą przestrzegać wszystkich postanowień umowy licencyjnej PokerStars wyszczególnionych na stronie http://www.pokerstars.com/poker/room/tos/ (polska wersja językowa dostępna na stronie http://www.pokerstars.pl/poker/room/tos/) oraz ogólnego regulaminu turniejów PokerStars znajdującego się pod adresem http://www.pokerstars.com/poker/tournaments/rules/ (polska wersja: http://www.pokerstars.pl/poker/tournaments/rules/). Te warunki i regulaminy oraz kwestie odnoszące się do niniejszego Regulaminu są regulowane oraz interpretowane zgodnie z przepisami Wyspy Man i podlegają wyłącznej jurysdykcji jej sądów.

W razie pytań lub komentarzy prosimy o kierowanie maili na adres ipt@pokerstars.it.

Texas Hold’em|Omaha|Omaha Hi/Lo|Stud|Stud Hi/Lo|Draw|2-7 Triple Draw|2-7 Single Draw|HORSE|Razz|8-Game Mix|Badugi
Copyright © 2001- , PokerStars. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rational Entertainment Enterprises Limited, 33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, Isle of Man. Licencja prelongowana 1 sierpnia 2010. Stosowane są regulacje prawne odnośnie hazardu internetowego, obowiązujące na Wyspie Man.