Play Poker | Free Download

Zmiana wielkości stołu

• Zmiana wielkości stołu: wśród nowych funkcji dostępnych dla graczy w witrynie PokerStars znajduje się możliwość zmiany wielkości stołu. Aby zmienić wielkość stołu, wystarczy kliknąć i przeciągnąć brzeg stołu tak samo, jak jakiekolwiek inne okno na swoim ekranie. Maksymalna wielkość stołu jest 1,6 razy większa niż „domyślna” czy też „macierzysta” wielkość dla danego motywu. Najmniejsza dostępna wielkość jest określana przez ograniczenie związane z czytelnością elementów graficznych (żetony, karty, nazwy graczy). (Czyli stoły do gry Stud mogą być mniejsze, ale nie tak małe, jak stoły do gry Holdem). Większość graczy powinna uzyskać jednocześnie na ekranie cztery stoły bez nakładania się.

• Podmenu View (Widok): wraz z możliwością zmiany wielkości stołów nowe podmenu View (Widok) na ekranie holu głównego udostępnia graczowi różne formanty sterowania. Każda opcja w menu View (Widok) zostanie szczegółowo omówiona w poniższej sekcji. Należy zauważyć, że podmenu View (Widok) można również otworzyć bezpośrednio ze stołu, klikając ikonę z prawej strony przycisku Options (Opcje) i/lub miejsca na żetony rozdającego. Ponadto menu View (Widok) i menu Themes (Motywy) (opisane poniżej) można otworzyć, klikając samo miejsce na żetony lub przycisk Options (Opcje).

• Tile Tables (Rozmieść stoły sąsiadująco): wybranie tej opcji spowoduje automatyczne rozmieszczenie wszystkich otwartych stołów sąsiadująco z zachowaniem maksymalnej możliwej wielkości bez nakładania się. (Uwaga: za pomocą tej funkcji można uzyskać nałożenie, jeśli otwartych jest więcej stołów, niż monitor może obsłużyć bez nakładania).

• Cascade Tables (Rozmieść stoły kaskadowo): ta opcja menu spowoduje kaskadowe rozmieszczenie wszystkich otwartych stołów z przesunięciem odpowiadającym paskowi tytułu systemu Windows (zazwyczaj 32 piksele).

• Save Custom Layout (Zapisz układ niestandardowy): gdy gracz skonfiguruje pożądany układ ekranu, można go zapisać za pomocą tej opcji. Gracze mogą zapisać do czterech układów niestandardowych. Zapisanie piątego układu spowoduje skasowanie najstarszego układu z pamięci klienta. To zachowanie zostanie ulepszone w następnych wersjach, dzięki czemu gracze będą mogli usuwać układy i zmieniać ich nazwy.

• Remember Table Positioning (Pamiętaj położenie stołu): ta opcja umieści nowe okna jako logiczną kontynuację w miarę otwierania nowych stołów. Jeśli stół o zmienionej wielkości zostanie zamknięty przy włączonej tej opcji, następny otwarty stół będzie miał taką samą wielkość i położenie, jak ostatnio zamknięty stół. Ponadto, jeśli po rozmieszczeniu sąsiadującym istnieje „dziura logiczna”, zostanie ona zapełniona przez następny otwierany stół, tzn. jeśli 3 stoły zostały rozmieszczone sąsiadująco w siatce 2 x 2 z „dziurą” w prawym dolnym rogu, otwarcie czwartego stołu spowoduje zapełnienie pustego miejsca z zachowaniem wielkości sąsiadujących stołów.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Oprogramowanie do gry

Oprogramowanie do gry
Nasz program łatwo zainstalować, a wyposażony jest w liczne funkcje.»


Nowe funkcje
Dowiedz się, o co wzbogaciliśmy ostatnio nasz program.»

Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.