Play Poker | Free Download

Regulamin Card Roomu

Niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich gier dostępnych na PokerStars. Dodatkowe przepisy odnoszące się wyłącznie do gry turniejowej znajdziesz tutaj, natomiast do gry stolikowej są do wglądu tutaj.

Gracze na PokerStars są zobowiązani do uczciwej gry, zgodnej z duchem sportowej rywalizacji. Natomiast poniższe zasady winny być zawsze przestrzegane.

Otwieranie konta PokerStars

 1. Aby grać na PokerStars, musisz mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletniość w świetle lokalnego prawa, jeśli w Twojej jurysdykcji granica ta jest wyższa. Możesz zostać poproszony o potwierdzenie wieku poprzez dostarczenie nam stosownego dokumentu.
 2. Możesz nie uzyskać dostępu do PokerStars, przebywając w jurysdykcjach, gdzie użytkowanie serwisu jest nielegalne.
 3. Aby móc grać na pieniądze, musisz zawsze dostarczać nam pełne i poprawne dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia i aktualny adres zamieszkania (łącznie z kodem pocztowym).
 4. Można posiadać tylko jedno konto PokerStars.
 5. Na PokerStars wolno grać tylko na własnym koncie i nie wolno go udostępniać innym osobom.

Połączenie

 1. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za jakość Twojego połączenia internetowego ani za jakiekolwiek jego zakłócenia, z wyjątkiem tych, które są bezpośrednio powiązane z serwerami PokerStars. Dane przesyłane między Twoim komputerem a naszymi serwerami przechodzą przez wiele węzłów sieci (serwerów/komputerów), które nie są własnością PokerStars, ani nie należą do Twojego dostarczyciela usług internetowych. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu takich połączeń. Gracze, szczególnie Ci grający na wysokie stawki, powinni rozważyć zapewnienie sobie zapasowego łącza internetowego na wypadek awarii głównego połączenia.

Nieuczciwa gra

 1. Zmowa, polegająca na tym, że dwóch lub więcej graczy współpracuje ze sobą podczas gry lub dzieli się wiedzą w celu zdobycia przewagi nad innymi graczami, jest surowo zabroniona.
 2. Nie wolno celowo przegrywać rozdań, by w ten sposób przekazać swoje żetony innemu graczowi (tzw. "chip dumping").
 3. Jeśli jesteś zaangażowany w staking (sponsorowanie gracza w celu uzyskania zysku z potencjalnej wygranej), wymiany, dzielenie zysków lub jakiekolwiek inne porozumienia z innym graczem w sprawie współużytkowania bankrolla (funduszy przeznaczonych na grę), nie wolno Ci brać udziału w tych samych turniejach typu Sit & Go ani grać przy tych samych stołach, co ten gracz.
 4. PokerStars będzie podejmować kroki w celu wykrywania wszelkich form oszustwa i zapobiegania im. Mogą one obejmować badanie Twojego konta, zapisów historii rozdań, a także sprawdzanie, jakie programy są na Twoim komputerze uruchomione jednocześnie z oprogramowaniem PokerStars.
 5. PokerStars stale aktualizuje listę zakazanych programów i usług, która jest publikowana na naszej stronie poświęconej zewnętrznym narzędziom i usługom wspomagającym grę.

  Korzystanie z dowolnego z wymienionych na "czarnej liście" programów lub usług, gdy oprogramowanie do gry na PokerStars jest uruchomione, jest zabronione. Lista ta nie jest wyczerpująca i PokerStars zastrzega sobie prawo do dodawania do niej kolejnych pozycji lub jej modyfikowanie w dowolnym momencie.
 6. Nieuczciwa gra, na przykład w zmowie z innym graczem, korzystanie z więcej niż jednego konta lub z zakazanego zewnętrznego oprogramowania wspomagającego grę, może spowodować nałożenie kar według uznania PokerStars. Sankcje te mogą obejmować ostrzeżenia, ograniczenia dotyczące gry z określonymi użytkownikami, zajęcie posiadanych na koncie środków, a także całkowite zamknięcie konta gracza na PokerStars.
 7. W przypadku, gdy PokerStars uzna, że Użytkownik grał lub próbował grać nieuczciwie, w tym - choć nie wyłącznie -, podejmował działania wymienione powyżej lub inne próby manipulacji grą, PokerStars będzie uprawnione do podjęcia takich działań, jakie uzna za stosowne, jak to opisano w Regulaminie serwisu.

Zapasowy czas

 1. Każdemu graczowi przysługuje zapasowy czas (tzw. time bank), który może on przeznaczyć na podjęcie trudnej decyzji przy stole.
  1. Wykorzystywany zapasowy czas sukcesywnie się wyczerpuje. Jeśli gracz zdecyduje się na aktywowanie swojego dodatkowego czasu, inni gracze są o tym informowani.
  2. Jeśli gracz nie podejmie decyzji w standardowo wymaganym terminie, zapasowy czas zostaje aktywowany automatycznie, jeżeli spełnione są następujące warunki:
   1. gracz jest połączony z systemem w chwili upłynięcia czasu na podjęcie decyzji; a także
   2. gracz zainwestował już pieniądze w pulę (zakłady w ciemno i ante również są uznawane za pieniądze włożone do puli).
  3. Zapasowy czas nie może zostać manualnie wydłużony przez PokerStars.

Czat

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z funkcji czatu, gdy są one dostępne.
 2. PokerStars nie monitoruje aktywnie rozmów, więc udział w grach, w których funkcja czatu jest dostępna, Uzytkowicy biorą na własne ryzyko.
 3. Z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych turniejów „krajowych”, obowiązującym językiem komunikacj na czacie jest angielski. Dopuszczalne są nieliczne wyjątki od tej reguły (np. „Salut!”, „Gracias”).
 4. Użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia rozmów w sposób stosowny dla bezpośrednich publicznych rozmów towarzyszących grze w pokera. Jakiekolwiek złośliwe lub nieetyczne zachowania na czacie,  w tym m.in. zmowy, oszustwa, spam i/lub nękanie, są surowo zabronione. Wypowiedzi obraźliwe, niegrzeczne, rasistowskie, groźby lub inne niestosowne zachowania nie będą tolerowane.
 5. Korzystanie z czatu PokerStars w celach komercyjnych jest surowo zabronione i zakaz ten obejmuje m.in. wypowiedzi promujące inne usługi lub produkty innych osób/firm niż PokerStars. Użytkownikom nie wolno wygłaszać na temat PokerStars czy oferowanych przez serwis usług opinii nieprawdziwych lub takich, które mogłyby być uznane za niepochlebne lub krytyczne.
 6. Nie jest dozwolone wprowadzanie na czacie dużej ilości tekstu (flood ) niezgodnie z przeznaczeniem tego narzędzia w celu zakłócenia normalnego korzystania z czatu przez innych graczy.
 7. Okno czatu nie może być wykorzystywane do przesyłania spamu i ogłaszania prywatnych turniejów lub rozgrywek Sit & Go.
 8. Nie wolno na czacie wpisywać żadnych uwag, które mogą mieć wpływ na rozegranie jakiegokolwiek rozdania lub turnieju, nawet z pozycji obserwatora. Od tej reguły istnieją dwa wyjątki:
  1. W grach stolikowych, gdy mamy do czynienia z rozgrywką jeden na jednego (czyli gdy wszyscy inni gracze przy stole spasowali lub rozdanie od początku było prowadzone wyłącznie przez dwóch graczy) obaj przeciwnicy mogą rozmawiać wedle własnego uznania.
  2. W turniejach typu heads-up - jeden na jednego - (gdy pozostali gracze zostali już wyeliminowani z turnieju lub w grze od początku udział brało tylko dwóch zawodników) obaj przeciwnicy mogą rozmawiać wedle własnego uznania.
 9. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie problemów związanych z czatem. Aby to uczynić, należy wezwać Moderatora czatu przez wciśniecie przycisku „Wezwij Moderatora” z menu dostępnego poprzez tacę z żetonami i menu „Opcje” na górze stołu. Nadużycia funkcji czatu można też zgłaszać, wysyłając informację o nich na adres chat@pokerstars.com. PokerStars może blokować opcję prowadzenia rozmów graczy łamiących obowiązujące zasady i przepisy.

  Zachęcamy do zapoznania się z FAQ odnośnie Card Roomu.

Zabezpieczenia konta

 1. W celu ochrony swojego hasła i innych danych dotyczących konta należy podjąć stosowne środki i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. W szczególności zachęcamy graczy do wyboru trudnego do złamania hasła oraz do zastosowania któregoś z oferowanych przez PokerStars dodatkowych zabezpieczeń, takich jak PIN PokerStars lub Token bezpieczeństwa RSA.

  Więcej informacji na temat bezpieczeństwa hasła znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji na temat PIN-u PokerStars znajdziesz tutaj.

  Więcej informacji na temat ochrony konta Tokenem RSA znajdziesz tutaj.
 2. Należy podejmować stosowne kroki w celu ochrony komputera i połączenia internetowego przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem.
 3. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane naruszeniem bezpieczeństwa Twojego komputera.

Postanowienia różne

 1. We wszystkich grach na PokerStars używana jest standardowa talia składająca się z 52 kart, która jest tasowana przed rozpoczęciem każdego rozdania, a następnie tasowanie zostaje zatrzymane.

  W grach z wymianą kart, jeśli oryginalna 52-kartowa talia okaże się niewystarczająca, by gracz mógł otrzymać żądaną ilość wymienionych kart, pozostałe w talii karty oraz wszystkie karty odrzucone przez graczy w toku rozdania (również te zrzucone w trwającej turze wymiany kart) zostają z powrotem zebrane i przetasowane, by uzupełnić talię.

  Kiedy już karty zostaną ponownie przetasowane, system zapobiegnie sytuacji, w której gracz otrzymałby ponownie którąś z odrzuconych wcześniej kart.
 2. W grach No Limit (bez limitu wysokości zakładów) i Pot Limit (zakłady ograniczone do wysokości puli) minimalny zakład ma wysokość dużej ciemnej, jednak PokerStars traktuje wpłacenie dużego zakładu w ciemno jako przebicie małego zakładu w ciemno. Oznacza to, że w turze licytacji odbywającej się przed wykryciem flopu (pre-flop), gdy pula nie została jeszcze otwarta, wyrównanie małego zakładu w ciemno lub przebicie go ponownie otwiera akcję.
 3. Stwierdzamy niniejszym, że Regulamin Card Roomu (łącznie z Regulaminem gier stolikowych i Regulaminem turniejów) ma na celu uzupełnienie Regulaminu serwisu, a nie jego zastąpienie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Card Roomu (łącznie z Regulaminem gier stolikowych i Regulaminem turniejów) a Regulaminem serwisu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu serwisu. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Card Roomu a Regulaminem turniejów, jeśli problem dotyczy turnieju, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu turniejów. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem Card Roomu a Regulaminem gier stolikowych, jeśli problem dotyczy gry stolikowej, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu gier stolikowych.
 4. PokerStars zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Card Roomu, Regulaminu turniejów, Regulaminu gier stolikowych i Regulaminu serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 5. PokerStars zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta lub podjęcia dowolnych innych działań, które uzna za stosowne, bez uprzedzenia, jeśli powyższe zasady nie będą przestrzegane.

W przypadku sporów decyzja kierownictwa PokerStars będzie ostateczna.

JESTEŚ NOWYM GRACZEM? POBIERZ DARMOWE OPROGRAMOWANIE DO GRY

By zacząć grać, wystarczy pobrać darmowy program PokerStars. Ściągnięcie go jest proste.

Play Poker

Dowiedz się, jak pobrać program do gry.

Poker room - zasady

Zakazane oprogramowanie
Informacje na temat dozwolonych i zakazanych zewnętrznych programów.»


Turnieje
Poznaj zasady, rodzaje i strukturę nagród turniejów PokerStars.»

Obsługa Klienta

Support

Bezkonkurencyjny dział obsługi klienta odpowiada na Wasze pytania przez całą dobę. Pisz na adres support@pokerstars.eu.


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.